Reglement: Bezoekers, ouders, derden

Reglement: overzicht

Artikel 27.
Net als voor de leden, is het ook voor de bezoekers niet toegelaten om te roken in de turnzaal.

Artikel 28.
De turntoestellen mogen enkel gebruikt worden door de leden, en dit onder toezicht van een trainer.

Artikel 29.
De trainer, het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van kledij of andere bezittingen van de leden of bezoekers.

Artikel 30.
De leden mogen slechts 10 minuten voor de aanvang van hun trainingsuur de turnzaal betreden.

Artikel 31.
Na de training dient men zo vlug mogelijk de turnzaal te verlaten.

Artikel 32.
De trainer kan de toegang tot de turnzaal aan de bezoekers weigeren indien hij/zij meent dat hierdoor de trainingen worden gestoord. Wij wensen dan ook dat u buiten wacht om de trainingen niet te storen.

Artikel 33.

Indien u als ouder klachten of voorstellen heeft in verband met de werking van de club, dan kan u deze melden aan de trainer of aan een bestuurslid.

Als u een vermoeden heeft dat iemand mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt, kan je bij het Meldpunt terecht voor advies of hulp op het telefoonnummer 1712, of bij het aanspreekpunt integriteit (API) van de club: Kim Lambrechts 0486/42.38.07.

Artikel 34.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.

Reglement: overzicht