Reglement: Algemeen

Reglement: overzicht

Artikel 1.
In de eerste plaats verwijzen we naar de statuten van Turnkring Kerels Waasmunster vzw. Bepalingen in dit reglement die strijdig zouden zijn met de heersende wetgeving of de statuten worden als onbestaande beschouwd. Het reglement is van toepassing op alle leden, trainers, toegetreden leden en andere betrokkenen.

Artikel 2.
De Algemene Vergadering stelt het huishoudelijk reglement op, en het is zij die alle leiders, leidsters, trainers van de vereniging benoemt of ontlast, en de taken vaststelt. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement zijn mogelijk bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Artikel 3.
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist de Algemene Vergadering.

Reglement: overzicht