Clubfilosofie

Voorstelling club
Voorstelling TKW v2014

Missie
Het is ons doel om kinderen en volwassenen uit Waasmunster en omstreken de kans te geven een gezonde, actieve hobby uit te oefenen. Als turnkring bieden wij gymnastiek aan, een sport waarbij het hele lichaam én ook de geest gestimuleerd wordt.

Wij hechten veel belang aan een positieve, veilige groepssfeer. Door een welgekozen opsplitsing te maken in de groepen komen ze terecht in een gepaste, verwelkomende omgeving. Hier ontwikkelen onze leden sociale vaardigheden, smeden ze onbreekbare vriendschappen en werken ze zonder schroom aan hun vaardigheden die ze elk jaar op een turnshow met veel plezier demonstreren.

We zorgen voor begeleiding op maat, wat betekent dat bijzonder getalenteerde leden kunnen geselecteerd worden voor onze wedstrijdploegen: TTj, TTm of Recrea+. Als club streven wij naar een evenwicht tussen recreatie- en competitiesport waarbij de kwaliteit van de lessen gewaarborgd wordt door gediplomeerde, gemotiveerde en ervaren trainers.

Dit alles realiseren wij aan democratische lidgelden.

Visie
Het financieel gezond houden van de club staat centraal om de continuïteit te garanderen.
Op allerlei manieren voeren wij promotie. Jaarlijks organiseren wij een turnshow en een opendeur, maar daarnaast trachten we ook continu up-to-date te zijn met onze website en posten regelmatig iets nieuws op onze facebook pagina. Ook in de gemeentelijke informatiebronnen (brochures, website) zijn onze gegevens opgenomen.
Onze activiteiten zijn niet uitsluitend promotioneel en hebben ook een socio-sportieve waarde. Nevenactiviteiten zoals de opendeur, het kerstfeest en de turnshow versterken de groepssfeer en brengen de verschillende groepen nog dichter bij elkaar.

De gymnasten worden onderverdeeld in groepen op basis van leeftijd (en geslacht). Binnen deze groepen wordt zoveel mogelijk gescout naar potentiële wedstrijdturners en worden deze na onderling overleg met alle betrokken partijen gerekruteerd.
Daarnaast screenen we in eerste instantie ook intern naar potentiële trainers. Als club bieden wij hen ook de kans om intern of extern bij te scholen. Het behalen van bijvoorbeeld erkende trainersdiploma’s wordt gestimuleerd aan de hand van een puntensysteem bij hun vergoeding.

Om ons te helpen slagen in onze missie zijn wij aangesloten bij Gymnastiek Federatie Vlaanderen. Ook zijn wij lid van de sportraad van Waasmunster.
Naast deze instanties werken we samen met tal van externe partijen om verdere professionalisering te bewerkstelligen, verlenen we medewerking aan gemeentelijke sportkampen, zetten we
samenwerkingsverbanden op met naburige clubs, voornamelijk voor onze wedstrijdgymnasten. Op aanvraag stellen wij onze zaal ter beschikking van de schoolgemeenschap.

De algemene vergadering bewaakt de missie en de visie van onze club. Een herformulering hiervan kan enkel door de algemene vergadering.