Logo en huisstijl

Onze huisstijl staat voor het rechtstreekse beeld naar buiten toe. Het is belangrijk dat een boodschap zo helder en krachtig mogelijk naar buiten wordt gestuurd. Hiervoor worden zowat alle mogelijke middelen en kanalen gebruikt. Daarbinnen fungeert de huisstijl als het totale visuele vormgevingsbeleid. Het consequent toepassen van een huisstijl moet ontvankelijkheid en vertrouwen scheppen bij de ontvanger, moet de boodschap verhelderen en de respons bevorderen. De huisstijl draagt een totaalbeeld uit waarmee een organisatie zich geïdentificeerd weet. Deze huisstijl moet dan ook doorgevoerd en toegepast worden in alle correspondentie, brochures, affiches, kledij, websites en applicaties, social media ,…

Download TKW logo en huisstijl